Penge

Ændring af regnskabsår

Folketinget er på vej med en ny lov om forsyningsselskabers regnskabsføring.

Lemvig Varmeværk bliver tvunget til at omlægge sit regnskabsår, selv om et lignende forslag blev stemt ned på den seneste generalforsamling.

Nu har Energitilsynet nemlig varslet, at alle varmeforsyningsvirksomheder skal omlægge deres regnskabsår, så de fra 1. januar 2019 følger kalenderårene. Foreløbigt er der dog kun tale om et lovforslag, der er sendt i høring, men forslaget er på forhånd sikret et flertal i Folketinget, og derfor ventes vedtagelsen blot at være en teknikalitet.

I dag følger varmeværkets regnskab fyringssæsonen og slutter derfor 30. juni. Det er blot et år siden, at varmeværkets bestyrelse ønskede at ændre regnskabsåret til at følge kalenderåret, men dengang blev det stemt ned på generalforsamlingen.

Da forslaget oprindeligt blev fremsat begrundede bestyrelsen det med, at der ville blive stillet krav om, at regnskaberne skal følge kalenderårene.

- Vi vidste, at forslaget ville komme, men vi kendte blot ikke datoen for det, siger formanden for Lemvig Varmeværk, Niels Stidsen.

Nu kender han datoen, da Energitilsynet netop har udsendt meddelsen. Den er endnu så ny, at bestyrelsen for varmeværket ikke har nået at tage stilling til, hvordan den skal forholde sig.

- Proceduren vil dog blive, at vi meddeler på generalforsamlingen, at regnskabsåret skal skifte. Så går vores revisor i gang med at forberede, hvad der skal gøres. Jeg går ud fra, det hele kommer til at køre administrativt, når der bliver fremsat et lovkrav, siger Niels Stidsen.

Det nye forslag kommer i øvrigt kun til at gælde for større varmeforsyningsvirksomheder.