Værket 008

Tariffer Lemvig Varmeværk a.m.b.a

Tarifferne er gældende fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Tariffer 2018 - 2019

Der opkræves 4 årlige aconto rater.

1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni.

 

Tariffer - forgående år regnskabsår:

Tariffer 2017 - 2018