Værket 008

Tariffer Lemvig Varmeværk a.m.b.a

Tarifferne er gældende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Tariffer 2017 - 2018

Der ophræves 4 årlige aconto rater.

1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni.

 

Tariffer - forgående år regnskabsår:

Tariffer 2016 - 2017

Tariffer 2015 - 2016