IMG_2996

Nøgletal Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Nøgletal

Forbrugere og takster

2016/17

2015/16

Antal forbrugere      

3.638

3.600

 

Opvarmet areal i m²                 

817.722

794.032

 

Variabel bidrag i øre pr. kWh. - afregnet + moms

12

20

 

Fast bidrag i kr. pr. m² + moms

16,00

16,00

 

Målerbidrag i kr. pr. måler + moms

1.200

1.200

 

Standard hus - 130 m² og 18,1 MWh i kr. incl moms

6.815

8.625

Brændselsforbrug og el- og varmeproduktion

 

 

Træpilleforbrug i tons

300

595

 

Flisforbrug i GJ

211.859

207.699

    

Olieforbrug i tons 13 50

 

Biogas i mio. m³ (metan)

7,79

6,71

Naturgas i mio. m³

0,14

0,55

Elproduktion i MWh

32.309 21.285
Varme fra Biogas i MWh

46.536

42.316

Varmeproduktion i MWh

112.098

111.411

Varme - udpumpet fra værkerne i MWh (incl. biogasvarme)   

 108.559

104.891

 

Varmesalg i MWh

86.299

83.435

 

Varmesalg i kWh/m² efter BBR boligareal

105,5

105,1

Varmetab i %

20,5

20,5

 

Spædevandsforbrug i m³

6.508

4.271

 

Elforbrug i MWh

2.483

2.246

Klima

 

 

Graddage

2.714

2.609

 

Graddage i % af et normalår

87,2

83,8

 

Økonomi 

 

 

Omsætning (1.000 kr.)

78.900

69.496

 

Over-/underdækning (1.000 kr.)

-4.706

-4.390

 

Akk. over-/underdækning (1.000 kr.)

-2.504

2.202

Egenkapital - før 1/3-1981 (1.000 kr.)

2.628

2.628