Gode Råd 3

Incitamenststarif for Lemvig Varmeværk a.m.b.a

Gældende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Forbrugerne bor, af gode grunde, ikke i samme afstand fra varmeværket, og har derfor ikke samme fremløbstemperatur.          

Nedenstående tabel viser hvilken gennemsnitlig returtemperatur, der kan opnåes i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur.  

Fremløbstemperatur °C  

 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Returtemperatur °C                                       

 41  41  40  40  39  39  39  38  37  36  35  35  35  35  35  

Tillægget er 1% pr. °C returtemperaturen er over forventet returtemperatur.

Udklip2